Een naargeestige streek in de venen. Een kaarsrechte wijk, een landweg ernaast, hier en daar wat huisjes; keten en hutten tot ver in het veld. Als bijzondere verschijning daartussen een kerkje met een pastorie. In de volksmond De Pietereuliebusse genoemd. De trots van de Nieuwe Krimmers in 1920.

Er leeft echter één wens onder de bewoners. Een eigen school. Nu moeten de kinderen langs allerlei zandpaadjes en een slecht verharde zandweg naar de Openbare School in Steenwijksmoer. Dat zien de bewoners graag anders.

Door: Klaas Veldhuis

Het is 23 februari 1923. De tekeningen voor een tweeklassige school zijn klaar en de leenovereenkomst wordt gesloten. In Nieuwe Krim wordt hiermee de basis gelegd voor een historische gebeurtenis. In dit jaar wordt de eerste Christelijke School geopend in ons eigen gebied.

Nu, in 2023, zijn we 100 jaar verder. En 100 jaar onderwijs in Dalerpeel en Nieuwe Krim mag gevierd worden. Om die reden is er een commissie samengesteld die dit jubileum onder de aandacht zal brengen. Deze groep bestaat uit oud-leerlingen, leerkrachten en inwoners. De vrijwilligers zijn hiermee al bijna een jaar in voorbereiding en zij willen wil dit graag delen met iedereen die bekend is met het onderwijs in deze regio.

Op vrijdag 9 juni 2023 wordt in het MFA in Dalerpeel een grote fototentoonstelling geopend. Hier is te zien en te lezen hoe de noeste veenarbeiders van toen de basis hebben gelegd voor het onderwijs van nu. Tevens zullen er enkele interviews worden afgenomen van oud-leerlingen en leerkrachten.

Zo zijn er gesprekken met een gezin waarvan tien kinderen als leerling de oude scholen hebben meegemaakt. Best bijzonder dat er nu nog zeven kinderen van toen de oudste nog in leven zijnde leerlingen van nu zijn. Hoe beleefden zij die periode en wat is hen bijgebleven?

Tijdens het weekend van 9, 10 en 11 juni 2023 zullen er genoeg herinneringen worden opgehaald en kan men terugkijken op 100 jaar Christelijk Onderwijs in Dalerpeel en Nieuwe Krim.

In de week daarna zullen de leerkrachten van de huidige Willem Alexanderschool in Dalerpeel de kinderen van nu vertellen én laten zien hoe het onderwijs ooit is opgestart. Niet alleen met foto’s maar ook met bijvoorbeeld het schoolplein van toen. Welke spelletjes speelden de kinderen in de pauze, wanneer werd je in de hoek gezet en hoe zagen de lesmaterialen er uit?

Al met al genoeg reden om het 100-jarig bestaan van de school te vieren. Iedereen is welkom om deze feestelijkheden bij te wonen. Alle activiteiten spelen zich af in en rond de Willem Alexanderschool en in Dorpshuis De Breiberg aan de Oranjestraat in Dalerpeel. Graag tot dan!

De drie scholen die Nieuwe Krim en Dalerpeel hebben meegemaakt. Onderaan de huidige Willem Alexanderschool in Dalerpeel.