Namens Plaatselijk Belang Dalerpeel willen we graag de volgende informatie met u als inwoners delen.

De gemeente wil 1 Juni starten met het vervangen van de riolering in Dalerpeel dan zal het gaan om de Pr Hendrikstraat, Nassaustraat, Oranjestraat en de Dorpsstraat. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zal er gewerkt worden in werkvakken van ca. 25 – 50 m, hiermee zal de periode dat men niet met de auto bij huis kan komen beperkt worden tot +/- 1 week.

Ook zullen er diverse straatwerkzaamheden uitgevoerd worden dit zal voornamelijk zijn het her bestraten van voetpaden het aanleggen van invalideparkeerplaatsen en het her bestraten van oude parkeerplaatsen.

De Dorpsstraat staat gepland voor het 2e kwartaal van 2022 dan zal het gaan om het aanpassen van het riool en het her bestraten van de kruisingen dorpsstraat/steigerwijk en Dorpsstraat/Nassaustraat en er zullen snelheid remmende maatregelen worden genomen t.h.v. Dorpstraat 86.

I.v.m. de huidige coronacrisis kunnen er geen infoavonden georganiseerd worden daarom is ervoor gekozen om in de sporthal van het dorpshuis een aantal infoborden met tekeningen en de plannen te plaatsen met de mogelijkheid voor de inwoners om vragen/suggesties op papier te zetten die dan meegenomen worden.

De inloopavonden zijn vanaf maandag 22 Februari t/m donderdag 25 Februari van 18:00 tot 20:00 uur in de sporthal van het dorpshuis.

Er zal een bakje met pennen neergezet worden incl. reinigingsdoekjes, hier zal een formulier bij zitten, gelieve de pennen na gebruik te reinigen en terug te zetten in de bakjes en hou de aangegeven looproutes aan.

Planning:
Week 8, de inloopweek, in het dorpshuis.
Week 9, begin van deze week worden de tekeningen en opmerkingen opgehaald om te verwerken.
Week 10, Verwerken van de binnengekomen opmerkingen en waar mogelijk al delen PB en bewoners.
Week 11, Uitkomsten bekendmaken.