Ook dit jaar is er weer een ledenvergadering gepland. Hiervoor nodigen wij jullie allemaal uit! De ledenvergadering staat gepland op maandag 22 mei 2023. Inloop vanaf 19:15, start van de vergadering om 19:30 in het dorpshuis.

Graag tot ziens op maandag 22 mei!

Agenda Ledenvergadering, Plaats : MFA “Het Spectrum”
Inloop : 19.15 uur
Aanvang : 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 2022
 3. Jaarverslag secretaris 2022
 4. Financieel jaarverslag penningmeester 2022
 5. a) Verslag kascontrole
  b) Verkiezing kascontrolecommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend : Bert Ronhaar
 7. Ingediende aanvragen dorpsbudget 2023
  Er zijn al diverse aanvragen binnengekomen.
  Als de bewoners/verenigingen zelf nog projecten willen aanleveren dan kan dat tot en met 12 mei
  via het secreatariaat per mail: (pbdalerpeel@gmail.com).
  Onder voorbehoud van toekenning van het dorpsbudget door de gemeente
  komen de aanvragen na 15 mei op de website en zullen worden voorgelegd aan de vergadering.
 8. Informatievoorziening vanuit de gemeente, MWC
 9. Informatievoorziening vanuit de Plaatselijk Belang.
 • Woonproject Dalerpeel, CPO
 • Mogelijkheden Energie coöperatie

10. Rondvraag