Sinds enkele weken kent ook Dalerpeel het fenomeen buurtkastje. Deze bevindt zich aan de Dorpsstraat, ter hoogte van nummer 16.

Volgens de beheerders van het kastje wordt er ook zeker gebruik van gemaakt.

Zoals al eerder vermeld staat het iedereen vrij om artikelen uit het kastje mee te nemen of toe te voegen. En juist bij dit toevoegen blijkt nogal enige onduidelijkheid.

De basisregels zijn, geen alcoholische dranken of medicijnen. Vanzelfsprekend kunnen ook kinderen bij het kastje.

Plaats ook alleen artikelen die nog in gesloten verpakkingen zitten en het liefst langer houdbaar.

Helaas is het al enkele malen voorgekomen dat er, of aangebroken artikelen, of artikelen die al over de houdbaarheidsdatum heen zijn, geplaatst. En dat is heel duidelijk niet de bedoeling.

Een artikel welke al is geopend, hoe aardig ook bedoeld, geeft meer kans op bederving. Hetzelfde geldt natuurlijk voor artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum al is verstreken.

Een oproepje dan ook aan alle lieve mensen die hun bijdrage willen leveren, graag even letten op bovengenoemde. Alvast bedankt.

Voor het dorp, door het dorp!