De Gemeente Coevorden is culturele gemeente van Drenthe in 2021-2022.

Wat betekent “Culturele gemeente van Drenthe”?

De Provincie Drenthe benoemt, op verzoek van een Drentse gemeente, eens in de twee jaar een Culturele Gemeente van Drenthe. De provincie heeft deze regeling in het leven geroepen om een impuls te geven aan culturele activiteiten binnen Drentse gemeenten, zodat de culturele infrastructuur versterkt wordt en inwoners en bezoekers van Drenthe deel kunnen nemen aan kunst en cultuur. Het wordt gezien als een grote stimulans voor kunst- en cultuurbeoefening in de gemeente en een prachtige kans om kunst & cultuur in Drenthe beter voor het voetlicht te krijgen.
Coevorden volgt de gemeente Midden-Drenthe op die Culturele Gemeente van Drenthe was in 2019-2020.

Tussenpersoon…

Ook Dalerpeel maakt deel uit van dit gebeuren. Als woordvoerster en tussenpersoon is Anky van Faassen uit Dalerpeel benaderd en zij is contactpersoon met de organisatie in Coevorden. U kunt haar bereiken via ankyvanfaassen@hotmail.com of via 06-12618152.

Wat wordt er verwacht van Dalerpeel?

De opening van de Culturele Gemeente is op 28 augustus 2021. Op deze dag worden de volgende drie items aangedragen door elke gemeenteplaats, dus ook vanuit Dalerpeel. Het gaat om het volgende:

  • Lied als flash mob…

Met alle dorpen maken we een lied. De muziek van het lied is gemaakt door Harm Dijkstra uit Sleen. Hij heeft ook een begin- en eindcouplet en het refrein gemaakt en als voorbeeld ingezongen op een bestandje, zodat iedereen het makkelijk kan leren. In elk dorp maken en zingen inwoners van het betreffende dorp een couplet van dat lied. In het couplet worden typische kenmerken van dat dorp bezongen.
Uiteindelijk ontstaat er een lied waarin de hele gemeente wordt bezongen door een groot koor bestaande uit inwoners van alle dorpen.

Het muzikale gedeelte is voorgelegd aan de band Dieksen. Zij hebben samen een passende tekst gemaakt, welke uiteindelijk verweven word in het lied van Harm Dijkstra. Vuurwerk vanuit Dalerpeel is bij deze gegarandeerd.

  • Kunstwerk…

Elk dorp maakt een kunstwerk op een paneel van 60×60 cm. Dit kan door meerdere kunstenaars of door één iemand uit het betreffende dorp. In het kunstwerk dient het dorp zich te presenteren. Op het kunstwerk staat de naam van het dorp vermeld maar niet de naam van de kunstenaar(s).

Het kunstwerk wordt op 28 augustus in de dorpen tegelijk met het lied onthuld en vervolgens apart naar Coevorden gereden. Alle kunstwerken worden verzameld in Coevorden op de Weeshuisweide en daar op één grote schildersezel gezet. Dit paneel wordt ook tentoongesteld tijdens het culturele jaar bij verschillende activiteiten. Het kunstwerk toont de verbinding tussen de dorpen.
Als kunstenaar van het dorp is Wout Wachtmeester gevraagd om zijn artistieke bijdrage te leveren. Hij zal Dalerpeel, ism met collega schilder Olga Shariff, laten schitteren op het witte doek.

  • Wandelroute…

Vanuit een aantal plekken in de gemeente Coevorden trekt een stoet door de hele gemeente op naar de stad Coevorden. In de stad Coevorden hadden die dag de garnizoensdagen georganiseerd met diverse festiviteiten en re-enactments georganiseerd moeten worden. Helaas gaat deze activiteit niet door.

De stoeten starten in de ochtend, elk vanaf een andere plek. In elk dorp dat gepasseerd wordt, haken meer mensen aan. Ook Dalerpeel zal worden aangedaan door de commissie.

De route gaat door het prachtige natuurgebied van Dalerpeel. Een officiële route is inmiddels uitgezet door Het Veld, welke is aangedragen door Klaas Veldhuis. Deze wandelroute zal tevens worden opgenomen in het bestand van Staatsbosbeheer en zal dus officieel op de kaart worden gezet. Binnenkort meer hierover.

  • Website…

Een hele lap tekst, maar het belooft dan ook een heel spektakel te worden.
We zullen u via deze media zeker op de hoogte houden van alle ontwikkelingen, maar als u nog dichter bij de info bron wilt zitten, bezoek dan de speciaal hiervoor opgezette website https://www.cultureelcoevorden.nl/

Zie hier de opzet namens Dalerpeel:

https://dalerpeel.info/programma-dalerpeel-cultureel/

Met vriendelijke groet,
Anky van Faassen, Dalerpeel