Beste mensen,

Graag wil de gemeente dat ook onze inwoners gaan verduurzamen. Inwoners hebben vaak vragen hoe ze dat moeten doen en weten niet waar ze moeten beginnen en wat er allemaal speelt. Nu is er een dag van de duurzaamheid op 7 oktober waar diverse informatie wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld. Zie onderstaande tekst voor meer informatie. Ik vraag jullie als lid van de raadswerkgroep duurzaamheid om deze informatie onder de aandacht te brengen bij jullie vrienden en kennissen die in de gemeente Coevorden wonen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Aanmeldformulier Dag van de duurzaamheid | Gemeente Coevorden

Raadswerkgroep

De Raadswerkgroep Duurzaamheid is in 2018 in het leven geroepen. De raadswerkgroep bestaat uit afgevaardigden van de politieke partijen uit Coevorden. In voorgaande jaren organiseerde de raadswerkgroep een congres over biodiversiteit, een Mini-Klimaatconferentie met Helga van Leur en een webinar over duurzaam verwarmen.

Zaterdag 7 oktober
DAG VAN DE DUURZAAMHEID

Tijdens deze dag wil de Raadswerkgroep Duurzaamheid met inwoners van de hele gemeente Coevorden in contact komen over het onderwerp duurzaamheid. De rode draad tijdens de dag is wat je zelf kunt doen aan duurzaamheid en wat je daarvoor nodig hebt.

De raadswerkgroep organiseert deze dag om inwoners te informeren over de energietransitie en dan met name over het gedeelte warmte. Ook wil ze graag horen welke vragen inwoners hebben en wat er speelt op dit gebied. Met de opgehaalde kennis gaat de raadswerkgroep terug naar de collega-raadsleden en het college van de gemeente Coevorden.

Er wordt gestart met een algemeen deel en je kunt aan twee workshoprondes meedoen.
Locatie: De Nieuwe Veste, van Heeckerenlaan 2, Coevorden
Tijd: 9.30 – 15.00 u
Deelname is gratis.

Je kunt twee van deze zes workshops bijwonen:
1️⃣ Intergas -> producent van cv-ketels in Coevorden. Zij geven informatie over de voordelen die de aanschaf van een hybride warmtepomp geeft en wat hier al zo bij komt kijken m.b.t. ruimte en installatie.
2️⃣ Gemeente Coevorden en Anita Speelman (Energiecoach) -> zij lichten toe hoe je van het aardgas af kunt en hoe je je kunt aansluiten bij de warmtetransitie visie van de gemeente.
3️⃣ Drents Energieloket/NMF Drenthe -> vertelt waarom het isoleren van je woning de eerste stap is en waar eventuele subsidies zijn te verkrijgen.
4️⃣ Duurzaam Dalen, Werkgroep Proeftuin aardgasvrije wijk Dalen-> informatie over het proces hoe het dorp Dalen van het aardgas af komt.
5️⃣ Klavertje 4 Holsloot-> vertelt iets over de Zonneroute A37 en jouw participatie en lokaal eigendom hierin?
6️⃣ Drentse KEI -> Deze Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) helpen inwoners van Drenthe die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. Zij vertellen iets over opwek projecten. Dat gaat over panelen op je eigen dak, een collectief dak of een zon-op-land project.

Programma

  • 09.30 – 10.00 u Inloop
  • 10.00 – 10.20 u Plenaire aftrap
  • 10.30 – 11.30 u Workshopronde 1
  • 12.00 – 13.00 u Lunch
  • 13.30 – 14.30 u Workshopronde 2
  • 15.00 u Afsluiting
    *Aanmelden voor inventarisatie kan
    Via deze link https://www.coevorden.nl/aanmeldformulier-dag-van-de… kun je je aanmelden voor deelname aan de dag en voor 1 of 2 workshops. Dat kan tot zaterdag 30 september