De speurtocht is nog te lopen tot zondagavond 6 december, maar de Sinterklazen zijn al lang en breed gevonden. Waar een klein dorp groot in kan zijn, voor de kinderen was het dorp toch echt te klein. Binnen een half uur waren alle zes Sinterklazen in het bezit van de winnaars.

Zaterdagmorgen rond 10:00 uur verzamelden de kinderen van Dalerpeel en Nieuwe Krim zich op het schoolplein. Daar werden ze blij verrast door een vijftal Zwarte Pieten die het schoolplein opstoven in een coole sportwagen inclusief muziek. Geluidsoverlast in optima forma, maar op zo`n speciale dag meer dan welkom.

Er werden pepernoten uitgedeeld, liedjes gezongen, foto`s gemaakt met de brave kindertjes en als warming-up een dansje gedaan op een Sinterklaas hiphophousetechnotrance liedje. Waar is de tijd van “Zie ginds komt de Stoomboot” gebleven!

Het werd een gezellige bende op het plein, maar toen de Snipper Piet het startsein gaf voor de speurtocht, stoven de bengels alle kanten op. Met een afstreeplijst in de hand liepen de kinderen het dorp door op zoek naar Gluurpieten.

Flyers met een afbeelding van Zwarte Piet waren enigszins verstopt achter de ramen. Voor de deelnemers de uitdaging om alle Pieten op te sporen, af te strepen en op te tellen. Maandag kan iedereen zijn of haar lijst inleveren in de Dorpswinkel en bij het juiste aantal geraden Pieten, ontvangen zij een presentje.

De organisatie had ook nog wat extra spanning aan de speurtocht toegevoegd middels een Glurende Sinterklaas. Hiervan waren er zes verstopt binnen de dorpsgrenzen van Dalerpeel en wanneer iemand een exemplaar had gespot, kon deze worden meegenomen. Ook die kunnen maandag worden ingeleverd en leveren per stuk nog eens een bonusprijsje op. Genoeg ingrediënten voor een spannende morgen.

Naast de vele kinderen waren er ook flink wat ouders meegekomen om dit spektakel gade te slaan. De menigte was het er duidelijk over eens, dit was een prima actie. Juist nu Corona een en ander op slot heeft gezet, is een beetje afleiding meer dan welkom.

De organisatie wil hierbij dan ook alle bewoners die meedoen aan deze speurtocht bedanken voor hun deelname. Ook wil het de leden van de Kinderclub Dalerpeel van harte bedanken. Zij hadden middels een videochat, Sinterklaas werkt tenslotte thuis, geregeld dat er toch enkele Zwarte Pieten naar Dalerpeel werden gestuurd.
Er werden zelfs huisbezoeken gedaan in beide dorpen.

Tot slot een veilig dankjewel aan de twee verkeersbrigadiers die er voor zorgden dat de kids de oversteek van oud naar nieuw en vice versa veilig konden beleven.

Het inleveren van de tellijsten en de Sinterklazen kan op maandag 7 december 2020 van 14:30 tot 16:30 uur. Als jij het juiste aantal Gluurpieten hebt gevonden, dan staat er dinsdag 8 december 2020 vanaf 14:30 uur een leuk presentje voor jou klaar in de Dorpswinkel.

De speurtocht is nog te lopen tot zondagavond 6 december. Daarna worden alle flyers weer verwijderd.

(Foto`s en tekst door Klaas Veldhuis. Veel meer foto`s zijn te zien op de Facebook pagina van Dalerpeel)