Donderdag 4 november 2021 hadden we als werkgroep “Dalerpeel in Oorlogsjaren” de mogelijkheid om onze ideeën over een oorlog herdenking monument in Dalerpeel, voor te leggen aan de Gemeente Coevorden.

Een half jaar later is er veel werk verzet achter de welbekende schermen.

De Gemeente Coevorden keurde het voorstel én de locatie goed, verwelkomde het initiatief van harte en zodoende is bevestigd dat aan de Oranjestraat, waar zich nu al de vlaggenmast bevindt, een oorlog herdenking monument zal worden geplaatst.

Daarnaast bezocht de werkgroep begin maart Steenhouwerij Pladdet in Koekange om zich te laten inspireren en ideeën uit te wisselen.
Het bleek een vruchtbaar bezoek, aangezien vorige week de opdracht is aangeboden tot het maken van een herdenking monument zoals de werkgroep dit voor ogen heeft.

Overigens zal er binnenkort nogmaals een bezoek worden gebracht aan de werkplaats m.b.t. de belettering op het monument.

In een digitaal overzicht is bepaald hoe het mini parkje er uit komt te zien. Een plaats om te herdenken. Niet alleen een herdenking aan de Tweede Wereldoorlog, maar aan alle oorlogen, wanneer en waar ook ter wereld.

De werkgroep is dus druk bezig. Er is daarnaast nog genoeg te doen qua voorbereiding, waar we zeker ook de medewerking zullen vragen van lokale bedrijven.

Bovenstaande wordt overigens ondersteund door Plaatselijk Belang Dalerpeel en de Hervormde Kerk in Dalerpeel.

We hopen u over een aantal weken opnieuw te kunnen berichten. Over het monument, de laatste ontwikkelingen en over een datum van plaatsen.

Namens de werkgroep “Dalerpeel in Oorlogsjaren”, met vriendelijke groet.
Johan Kroesen, Hans Wering en Klaas Veldhuis.

Zie ook: http://dalerpeelinoorlogsjaren.nl/