Inbreiding Dalerpeel

sep 15, 2020

Na een aantal gesprekken met de Gemeente Coevorden om te kijken wat de mogelijkheden zijn om woningen te bouwen in Dalerpeel, bleek al snel dat er geen nieuw uitbreidingsplan zou komen. Dit omdat de Gemeente Coevorden er van uitgaat dat er in de grensgemeenten vanaf 2030 een bevolkingskrimp zal plaats vinden.

Wel bleek er een mogelijkheid te zijn om aan woningbouw te doen door inbreiding wat betekend dat er op lege plekken binnen de dorpsgrenzen gebouwd mag worden.

Wij als PBD vinden het belangrijk dat voor alle doelgroepen een mogelijkheid moet zijn om in Dalerpeel te kunnen wonen of te kunnen blijven wonen.

Daarom willen wij als PBD via deze weg kenbaar maken dat er aan de Nassaustraat, op de locatie waar de oude Willem Alexander School heeft gestaan, woningen mogen worden gebouwd. Hierbij moet men dan denken aan rijtjeswoningen of twee onder één kap.

De Gemeente heeft aangegeven dat deze locatie pas bouwrijp kan worden gemaakt als er voldoende belangstelling is vanuit het dorp om hier te bouwen.

Daarom willen we graag dat iedereen die concrete belangstelling heeft om op deze locatie een woning te bouwen, dit kenbaar te maken via het mailadres van PBD: pbdalerpeel@gmail.com.

Als wij voldoende gegadigden hebben die op deze locatie willen bouwen, dan kunnen we hiermee een signaal afgeven naar de gemeente om deze locatie bouwrijp te maken en er gestart kan worden met het bouwen van woningen.

Heb je serieuze belangstelling, maak dit dan kenbaar via het bovenstaande mailadres zodat wij de aanvragen kunnen bundelen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang Dalerpeel