Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar vrijdag 28 augustus j.l. is het outdoor fitness park formeel geopend. De komende tijd wordt er verder gewerkt om het terrein verder te verfraaien.

Zo komt er o.a. nog hekwerk tussen het outdoor fitness park en terrein NKVV, beplanting aan de voorkant (tussen parkeerterrein en unit De Roppers en Fysio Totaal), maar ook komen er diverse aanduidingsborden. Zo moet er nog een bord komen met ‘Ingang Outdoor Fitness’.

Terecht wordt de laatste tijd de vraag gesteld hoe men toegang krijgt tot het terrein, omdat het toegangshek bij NKVV op slot zit, wanneer er geen voetbalactiviteiten zijn. Voor degene die nu gebruik wil maken van de outdoor fitness toestellen, het toegangshek tussen de unit van De Roppers en de zwarte opslagruimte van NKVV is dagelijks geopend.

Tip: voor een goed gebruik van de toestellen download de app van Norwell. Zie hiervoor het informatiebord bij de toestellen.

Binnenkort meer informatie m.b.t. het outdoor fitness.

Veel (bewegings)plezier.