Onderstaand het jaarverslag 2023 van Plaatselijk Belang Dalerpeel:

JAARVERSLAG  2023

Tijdens de maandelijkse bestuur bijeenkomsten van PB Dalerpeel, kwamen steeds weer een aantal zaken aan de orde welke ons dorp Dalerpeel aangaan. In alfabetische volgorde worden deze zaken toegelicht.

Beleef – en Pluktuin
De Pluk-en Beleeftuin in Dalerpeel is een mooie locatie, dit komt vooral omdat een aantal vrijwilligers, voorheen samen met de basisschool de tuin onderhielden. Daar is onlangs verandering in gekomen, de vrijwilligers doen nog steeds hun uiterste best. Sinds een aantal maanden is “Leraar Roel” de drijfveer om samen met kinderen van diverse basisscholen uit de gemeente Coevorden actief in de tuin. Dit is natuurlijk fantastisch, laten we z’n allen zorgen dat de tuin dan ook mooi blijft.

Bewoners en organisaties voor zien van info en ondersteunen.
Het bestuur PB Dalerpeel heeft ook het jaar 2023 daar waar mogelijk steeds geprobeerd om een schakel te zijn tussen bewoners, organisaties en gemeente. Middels het Dorpsbudget heeft het bestuur PB Dalerpeel de organisaties in het dorp ook zoveel mogelijk financieel gesteund om hun activiteiten en projecten te kunnen realiseren.

Bloembakken, Picknickbanken en Kerstversiering.
Dat het bestuur PB Dalerpeel niet alleen overlegd en vergaderd, blijkt wel uit het feit het dorp fleurig uitziet. Enkele dorps-vrijwilligers hebben de afgelopen weken de bloembakken weer voorzien van mooie kleurrijke plantjes. Inmiddels is de picknick bank welke op het oude school terrein stond verplaatst naar het Norwell Outdoor Fitness terrein. Rond de kerstdagen wordt er ook ieder jaar weer geprobeerd om het dorp met lichtjes op te sieren.

Duurzaamheid en Energietransitie.
Een thema wat steevast elk overleg ter tafel komt is “Duurzaamheid en Energietransitie”. Ook Dalerpeel zal te maken krijgen met de energietransitie. Een mogelijkheid is om te participeren in de A37 – Zonneroute, hiervoor zijn kandidaten nodig welke zich willen inzetten om dit te doen slagen.

Groenonderhoud.
Het bestuur PB Dalerpeel heeft bij de gemeente Coevorden aangegeven waar er meer groenonderhoud nodig is en waar eventueel minder. Maar het blijkt dat er de laatste tijd niet naar behoren groenonderhoud plaats vindt, het bestuur gaat dan ook spoedig in gesprek met de des betreffende personen. Hopende dat het dan wel goed komt.

Nieuwsbrief en website.
Om de bewoners te informeren betreffende diverse zaken maakt PB Dalerpeel gebruik van de Nieuwsbrief en de website Dalerpeel.info
Getracht wordt om de Nieuwsbrief per kwartaal uit te brengen.

Verkeer en Veiligheid.
In de bebouwde kom van Dalerpeel geldt nog altijd de maximum snelheid van 30 KM/U, Het komt nog te vaak voor dat er met te hoge snelheden door de straten van Dalerpeel wordt gereden. Het bestuur PB Dalerpeel heeft regelmatig contact met de gemeente om hier wat aan te doen, thans staat er een meting aan de Steigerwijk, binnen kort komt er ook een meting aan de Dorpsstraat. Mochten deze metingen niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt er over gegaan op metingen met een “Boete” als gevolg.

Wat het “Ingaand &Uitgaand” verkeer betreft, hiervoor gelden nog steeds fatsoenregels, ook deze worden regelmatig aan de bekende “Laars” gelapt. Binnenkort worden dan ook daarvoor bestemde borden geplaatst. Laat een ieder zich ervan bewust zijn, dat men veilig aan het verkeer moet kunnen
deelnemen. Heb respect voor elkaar.

Woningbouw in Dalerpeel.
Reeds in 2022 zijn voorbereidingen getroffen voor woningbouw in Dalerpeel en dan met name voor de starters. Er werden bijeenkomsten georganiseerd door PB Dalerpeel om te peilen wat de mogelijkheden zijn, wie wil, wie kan er bouwen. De gemeente gaf toestemming om op het voormalige terrein van de basisschool aan de Nassaustraat een aantal woningen te realiseren. Door de te lange voorbereidingstijd werd de belangstelling miniem. Daarom hebben een aantal personen de koppen bij elkaar gestoken en bereid gevonden om het voortraject voor een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) op zich te nemen. De CPO groep heeft onlangs gesprekken gehad met mensen van de gemeente Coevorden, er zijn een aantal afspraken gemaakt. Als deze zijn afgerond zal er een definitieve versie van het bouwplan ingediend worden.

Diverse activiteiten en gebeurtenissen in Dalerpeel in 2023.

Januari 2023:
Maatschappelijk Werk Coevorden organiseert in de oneven weken, elke woensdagmorgen een “Koffie Inloop”. De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur.

De 18Dorpenkrant interviewde Yvonne Schonewille uit Dalerpeel. Zij is voorzitter van Stichting dorpshuis De Brieberg. Ze heeft meerdere functies, o.a. het regelen van de vrijwilligers welke het dorpshuis draaiende houden.

Februari 2023:
Inloop bijeenkomsten “Energie besparen”. De gemeente Coevorden organiseert diverse inloop bijeenkomsten, zo was men 8 februari in het dorpshuis te Dalerpeel. Medewerkers van o.a. de gemeente, MWC, en woningbouw verenigingen stonden de bezoekers te woord. Ook waren er lokale energie-coaches aanwezig.

Kampioenen Vogellust gehuldigd.
Tijdens de jaarvergadering werden de kampioene gehuldigd. R. Schonewille won goud op de wereldshow in Napels. Tijdens de Bondsshow van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers behaalden
achtereenvolgens W. Dekker, W. Scholing, T. Nijwening, J. Hooge, J. Pastoor en R. Schonewille diverse prijzen.

Maart  / April 2023:
De ACD organiseerde zaterdag 1 april een “Lentefair”. De dag wordt gevuld met allerlei leuke activiteiten voor jong en oud.

De Breibergers gaven zondag 2 april hun jaarlijkse Voorjaars concert. Er was volop belangstelling.

Eind april bezochten burgemeester Renze Bergsma en wethouder Steven Stegen ons dorp Dalerpeel. Anky van Faassen van PB Dalerpeel ontving beide heren en tijdens de rondgang werden er diverse onderwerpen besproken, o.a. : Woningbouw, verkeer en veiligheid en energiearmoede.

Mei 2023:
HET MONUMENT IS KLAAR !!!
Dalerpeel gereed voor de 4 mei herdenking, vrijwilligers hebben daags voor de onthulling de locatie, op de kruising Dorpsstraat, Oranjestraat, Steigerwijk netjes gemaakt. De werkgroep bestaande uit Johan Kroezen, Hans Weering en Klaas Veldhuis had een plechtig draaiboek samengesteld.

Op maandag 22 mei vond de Algemene Leden Vergadering van PB Dalerpeel plaats, de opkomst was geweldig.

In het weekend van 12 en 13 mei vierde NKVV hun 75 – jarig bestaan. Een speciale jubileum commissie had een leuk sportief programma voorbereid. Er stonden diverse activiteiten op het programma. NKVV ontving van de KNVB een Jubileum vlag Tevens werd Dalerpeeler Jan Winkel benoemd tot lid in de Orde van Oranje, deze werd door burgemeester Renze Bergsma uitgereikt.

Juni 2023:
Vrijdag 9 juni vond de opening plaats van de ” Foto Expositie 100 Jaar Basisonderwijs”. Tijdens deze expositie waren er ruim 400 foto’s, films te bezichtigen. De expositie werd geopend door burgemeester Renze Bergsma.

In de week van 12 t/m 17 juni organiseerde  de ACD de jaarlijkse Feestweek. De feestband Gang is Alles, DJ Jeroen en de band Fragment zorgden er figuurlijk voor dat het dak van de feesttent afging.

Geert en Dinie Benjamins waren 27 juni…..65 Jaar getrouwd…. Namens de gemeente Coevorden werden ze gefeliciteerd door burgemeester Renze Bergsma.

Juli 2023:
Op zaterdag 15 juli werd bij het dorpshuis door de “Jongeren PB Dalerpeel”, een BBQ georganiseerd. Deze BBQ is voor alle inwoners van Dalerpeel en Nieuwe Krim.

September 2023:
Zondag organiseerde IJsvereniging Nooitgedacht een fietstocht voor al haar leden. Er was een mooie route uitgezet met vele bezienswaardigheden.

TTV De Roppers Dalerpeel succesvol.
Tijdens het 3 – Bondentoernooi te Renswoude, het afsluitende toernooi van 2023, werd het Roppers damesteam voor de derde maal achtereen algemeen kampioen. Het Herenteam werd in 2022 algemeen kampioen, ze moesten in 2023 hun meerdere erkennen in de wereldkampioen De Valleitrekkers uit Woudenberg.

Oktober 2023:
Zaterdag 9 oktober was door de gemeente Coevorden uitgeroepen tot “De dag van de Duurzaamheid ”, deze vond plaats in de Nieuwe Veste te Coevorden. De raadswerkgroep organiseerde deze dag om de inwoners te informeren over de energietransitie.

Op zaterdag 14 oktober organiseerde dorpshuis de Breiberg een leuke Pubqiuz. Teams bestaande uit maximaal 5 personen gingen de “Kennistrijd” met elkaar aan.

De Kinderclub Dalerpeel organiseerde  de komende wintermaanden weer diverse activiteiten en party’s. o.a.: – Lampion knutselen, – Pietenfeest, – Feestavond

November 2023:
RTV Drenthe was 22 november aanwezig bij het stembureau in het dorpshuis, deze dag stond in het teken van de Drentse Toal.

29 november werd er een infoavond georganiseerd door PB Dalerpeel in samenwerking met de Gemeente Coevorden. Deze avond was bedoeld om de inwoners  te informeren.

De Kinderclub organiseerde 2 december een heus Pietenfeest. Kinderen van  2 jaar  t/m groep 5 basisschool werden uitgenodigd.

IJsvereniging Nooitgedacht hield 28 december een succesvol  Klaverjastoernooi, de opkomst was zeer goed.

NKVV presenteerde 29 december hun nieuwe hoofd trainer. Jordy Boer uit Dalen tekende voor het seizoen 2024 – 2025.