Woensdag 23 september 2020 organiseert het Plaatselijk Belang Dalerpeel een ledenvergadering. Hiervoor zijn de bewoners(leden) van Dalerpeel en omstreken voor uitgenodigd.

De aanvragen voor een tegemoetkoming vanuit het dorpsbudget 2020 zullen worden voorgelegd aan de leden.

Ook zullen er een aantal bestuursleden aftreden die niet herkiesbaar zijn. Daarnaast hebben zich een aantal kandidaat bestuursleden aangemeld.

Wij zijn altijd op zoek naar bestuursleden. Mocht u zich betrokken voelen bij het dorp Dalerpeel en meewerkend willen zijn in het verbeteren van de leefbaarheid, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden of via ons mailadres: pbdalerpeel@gmail.com.

Agenda Ledenvergadering:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Jaarverslag secretaris
  – financieel jaarverslag penningmeester
 4. Verslag kascontrole
 5. Bestuursverkiezing

Er zijn dit jaar 4 aftredende bestuursleden
Johan Kroesen,
Bert Kleine,
Janine v/d Haar,
Mark Kruithof.
Allen niet herkiesbaar.

De volgende personen hebben zich kiesbaar gesteld als bestuurslid PBD:
Freddy Stoffers,
Anky van Faassen,
Jan v/d Laan.

6. Bouwmogelijkheden Dalerpeel

7. Informatieronde (Gerrie Boer namens de Gemeente Coevorden)
-stimuleringsfonds
-dorpsbudget

8. Ingediende aanvragen dorpsbudget 2020.

NKVV:
-tegemoetkoming in de kosten voor het snoeien bomen voetbalvelden

IJsvereniging Nooitgedacht:
-Pomp installatie (globale raming) (budget 2019)
-Verlichting (globale raming)

Gym vereniging:
-Benodigdheden om te kunnen sporten op het outdoor fitness centrum

Plaatselijk Belang Dalerpeel:
-Kerstversiering
-Picknick banken in en rondom dorp
-Dorpsbarbecue (jongeren)
-Hekwerk tussen Outdoor fitness en sportveld
-Bijdrage PBD in afronding 2e sportterrein

9. Rondvraag

Agenda “overleg verenigingen”

 1. Opening
 2. Korte informatieronde verenigingen.
 3. Informatieronde (Gerrie Boer namens de Gemeente Coevorden)
  -stimuleringsfonds
  -dorpsbudget
 4. Rondvraag verenigingen.