Speeltuin

Speeltuin “De Speulkoele” is gevestigd aan de Oranjestraat in Dalerpeel.

Binnenkort meer info…

Laatste nieuws:

(maart 2021)

Een speeltuin is van alle tijden…

Veilig spelen in Dalerpeel was altijd al een vooraanstaand gegeven. De speeltuin aan de de Oranjestraat is al jaren niet meer weg te denken uit het Dalerpeelse straatbeeld. Konden vroeger de kids op die locatie al spelen op het toenmalige schoolplein, sinds jaar en dag is Speeltuin De Speulkoele hier gevestigd.

Groot onderhoud…

De afgelopen week was het weer tijd voor een grootschalige onderhoudsbeurt. Enkele toestellen, waaronder de kabelbaan, hadden welverdiende gebruikers-sporen opgelopen. Of zoals de monteur het vertaalde: “Hier wordt ik vrolijk van. Een toestel dat nieuwe onderdelen nodig is omdat het veel gebruikt wordt. Daar zijn de toestellen ooit voor gemaakt”

Ook is er een nieuw toestel toegevoegd aan het assortiment, zodat er nog meer speelgenot is voor de Dalerpeelse kinderen en hun gasten.

“Mede door een subsidie vanuit de Gemeente Coevorden is dit groot onderhoud mogelijk gemaakt en konden we ook op het speelparkje aan de Vlonder een nieuw speelhuisje plaatsen,” aldus bestuurslid Wenda de Beet.

Binnenkort gaat men met een team vrijwilligers de speeltuin verder speelklaar maken. Dat betekend blad harken, takken opruimen en de toestellen wassen. Het wekelijkse onderhoud is in handen van de zogenoemde Veldwerkers. Een groep vrijwilligers die zowel in als buiten het dorp onderhoud pleegt aan o.a. groenvakken en het natuurgebied.

In de lak…

Ook zullen de toestellen de komende zomerperiode worden geschilderd. Uiteraard weer door een blik vrijwilligers open te trekken. Mocht u zich geroepen voelen om een klussende hand te bieden, dan houdt het bestuur zich van harte aanbevolen.

Leden of donateurs gevraagd…En wilt u uw kinderen laten spelen in de speeltuin, dan is een lidmaatschap zeer gewenst. De kosten zijn erg laag en ook een steunend lid is meer dan welkom.

Voor een gezins-abonnement betaald u slechts € 15,00. Het donateurschap kan al worden aangegaan voor enkel € 7,50.Meer informatie is te verkrijgen via Facebook of door even contact te leggen met Wenda de Beet, Dorpsstraat 16, Dalerpeel, 06-12558496.

Tot slot wil het bestuur het volgende toch nog even mededelen. In de periode dat de speeltuin gesloten moest blijven ivm corona, is helaas het hekwerk diverse malen vernield om toch toegang te verkrijgen tot de speeltuin. Hier is uiteraard geen begrip voor.

Maar zelfs nu het toegangshek dagelijks geopend is, blijkt dat een vernieling aan het hekwerk een must is. Een oproep aan iedereen om dit soort activiteiten in de gaten te houden zodat we als dorp kunnen genieten van een veilige speelomgeving binnen ons prachtige dorp.

https://www.facebook.com/Speeltuin-vereniging-De-Speulkoele-782408588635788

(Foto`s: Klaas Veldhuis)