Woensdag 6 oktober 2021
Plaats: MFA “Het Spectrum”
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascontrole
 6. Bestuursverkiezing
  Er zal dit jaar een bestuurslid aftreden: J Krikken en zij stelt zich niet weer herkiesbaar.
 7. Ingediende aanvragen dorpsbudget 2021.
  • IJsbaanvereniging lichtmasten/pomp
  • Speeltuinvereniging vervangen/opvullen zand
  • ACD winterfair tegemoetkoming in de organisatiekosten
  • Dorpswinkel tegemoetkoming in de kosten voor vrijwilligers
  • Dorpswinkel tegemoetkoming in investeringskosten klimaatbeheersing
  • Pr. Wilhelminastraat snelheid remmende maatregelen “aanschaf gele mannetjes”
  • NKVV verfraaiing aangezicht sportpark vanaf parkeerplaats, vervangen bloembakken, plaatsen
  vlaggenmasten en fietsenrekken.
  • Outdoor fitnes/activiteitenterrein plaatsen hekwerk
  • TTV Roppers: Activiteitenterrein buitenverlichting
  • PB Dalerpeel
  -Kerstversiering
  -Dorps BBQ jongeren
  -Vuilnisbakken bij de Picknick banken
 8. Informatie vanuit de gemeente: O.a. Woonvisie, Omgevingsvisie
 9. Informatie vanuit maatschappelijk werk: O.a. Dorpsteam, ondersteuning.
 10. Rondje verenigingen.
 11. Rondvraag.