De locatie van het braakliggende terrein is perfect, zo tussen verschillende woonblokken in. De grond is van de gemeente, dus aankoop hoeft ook niet het probleem te zijn. Er passen zo’n tien huizen op het grasveld en de vraag in het dorp naar starterswoningen is groot. Toch lukt het initiatiefnemers in Dalerpeel al jaren niet om hier een bouwplan van de grond te krijgen. “De procedures zijn gewoon té ingewikkeld.”

Bron: RTV Drenthe

“Kijk, hier zouden de huizen moeten komen”, zegt voorzitter Eddie van der Weide van Plaatselijk Belang Dalerpeel. Hij wijst naar een grasveld aan de Nassaustraat in zijn dorp. Aan alle kanten is het terrein omzoomd door rijwoningen. “Tot 2007 heeft hier de Willem Alexanderschool gestaan”, legt Van der Weide uit. “De school is verhuisd, het oude gebouw afgebroken en sindsdien ligt het terrein al jaren braak.”

‘Bouwkavels van destijds worden nu gebruikt als tuin’

Tegelijkertijd is woningbouw in het dorp sinds 2009 tot stilstand gekomen. Na het project Steigerwijk 3 kwamen geen nieuwe plannen meer van de grond. “In die tijd hadden we te maken met krimp en werden de beschikbare kavels met moeite verkocht”, zegt de voorzitter van de belangenvereniging. “Sommige bouwkavels zijn toen zelfs tuin geworden.”

Maar de tijd heeft niet stilgestaan in Dalerpeel en inmiddels is er al jaren weer een behoorlijk tekort aan met name goedkope starterswoningen. “Jongeren uit Dalerpeel die hier willen blijven wonen, hebben geen schijn van kans. Ze verhuizen naar Coevorden of Emmen. En dat is jammer, want daardoor staan ook de voorzieningen in het dorp onder druk. Het aantal leerlingen op de basisschool loopt al langere tijd terug. Een paar jaar geleden zaten er nog ongeveer negentig kinderen op deze school, nu zijn het er zo’n vijftig.” Ook de sportverenigingen merken volgens hem een terugloop.

Initiatiefnemers startten zelf met bouwplan

Om die reden startte een groep initiatiefnemers uit het dorp – vooral jongeren – in 2020 met het idee om zelf een bouwplan voor het terrein op poten te zetten. In de vorm van een zogeheten CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) werkten de dorpsbewoners dat verder uit. “We hielden eerst een enquête om een beeld te krijgen welke woningen vooral nodig zijn. Vervolgens hebben we een kavelplan opgesteld en kwamen we uit op een aantal van tien woningen, in de vorm van blokjes van drie woningen en twee-onder-éénkappers, in verschillende verhoudingen.”

‘Procedures lopen stroef en zijn behoorlijk ingewikkeld’

Inmiddels, vier jaar later, ligt het gras aan de Nassaustraat er echter nog hetzelfde bij. “Tja, dat is erg jammer”, zegt Van der Weide. “We merken dat de procedures stroef lopen en behoorlijk ingewikkeld zijn. Enthousiaste mensen haakten af, omdat het in de planvorming maar niet lukte, dat werkt demotiverend. Jonge mensen hebben er geen zin in om met veel moeite een bestemmingsplan rond te krijgen. Die willen gewoon bouwen en een jaar later verhuizen. Aan het eind van het liedje staan er nog steeds geen nieuwe huizen in ons dorp en verhuizen jonge mensen nog steeds noodgedwongen.”

Plaatselijk Belang Dalerpeel pleit dan ook voor een betere ondersteuning van dit project vanuit de gemeente Coevorden. “Sinds afgelopen najaar is een nieuwe groep initiatiefnemers weer aan de slag. Daar zitten een paar professionals vanuit de bouw bij, dus hopelijk wordt het project nu alsnog vlotgetrokken. Maar het zou mooi zijn als de initiatiefnemers op het gebied van procedures en de hele rataplan daarbij meer ontzorgd worden, want anders staat hier over een paar jaar nog steeds niets.”