Plaatselijk belang Dalerpeel vindt het belangrijk dat de inwoners zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die spelen in ons dorp. Dit doen we via social media (facebook, website, etc.) en periodiek via de Nieuwsbrief die huis aan huis wordt verspreid. Middels deze Nieuwsbrief willen we u informeren over enkele ontwikkeling op gebied van wonen en het dorpsbudget. Tevens is deze brief een uitnodiging om onze jaarvergadering op 6 Oktober bij te wonen. Zie ook de agenda aan de achterzijde van deze nieuwsbrief.

Dorpsbudget

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de doelen van het dorpsbudget van 2019 en 2020.
Inmiddels zijn enkele projecten uitgevoerd. Zo hebben we tijdens de opening van Cultureel jaar in de gemeente
Coevorden kunnen genieten van een gezellige dorpsbarbeque.

De renovatie van de ijsbaan is nog in volle gang en kan hopelijk afgerond worden voor de winter.

We vragen de aanvragers van een budget vanuit 2019 en 2020 wel te starten met de realisatie ervan. Plaatselijk
Belang moet namelijk verantwoording afleggen over de beschikbaar gesteld budgetten aan de gemeente.
Voor de doelen van het dorpsbudget van 2021 verwijzen we naar de agenda van de jaarvergadering. Om mee te beslissen vragen we u als inwoner aanwezig te zijn op de jaarvergadering.

Schone buurt

Wij krijgen regelmatig informatie en klachten binnen dat her en der binnen onze mooie omgeving vernielingen worden gedaan en rommel wordt achtergelaten. In het bijzonder in de omgeving van de beleeftuin vinden we regelmatig rommel. Het kan zijn dat dit door buitenstaanders wordt veroorzaakt. Ook zien we langs de wegen regelmatig rotzooi. Houd ons dorp schoon en gooi afval in de vuilnisbak of neem het mee naar huis.

Woon- en omgevingsvisie

In de woonvisie van ons dorp hebben we gesteld dat er woningen beschikbaar moeten zijn voor onze jongeren uit het
dorp en het op peil houden van het aanbod. Daarnaast moet er voldoende aanbod zijn van sociale huurwoningen.
Coevorden is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. Plaatselijk Belang heeft inmiddels
gesprekken gehad met de beleidsmakers. We hebben onze idee├źn en visie besproken.

De eerste korte termijn optie is het realiseren van woningen op het terrein aan de Nassaustraat.
Daarnaast hebben we enkele andere locaties aangewezen als zoekgebied. Meer informatie zullen we delen op de
jaarvergadering op 6 oktober.

De gemeente Coevorden is ook bezig met de omgevingsvisie die in 2022 in werking moet treden. Onderdeel
daarvan is ook de woonvisie. We hebben samen met Nieuwe Krim en Steenwijksmoer een brainstormsessie gehad
om onze mening te geven wat wij belangrijk vinden in onze dorpen en wat we graag willen behouden.
Denk hierbij aan veilig wonen, onderwijs, sport en leefbaarheid. Als er meer informatie beschikbaar komt zullen we dit
met u delen via social media.

Doe-Mee-Winkel. (https://www.coevorden.nl/doe-mee-webwinkel)

Vanaf 15 februari 2021 is de Doe-Mee-Webwinkel gestart. Die vervangt de Doe-Mee-Pas. Heeft u op basis van uw
minimum inkomen recht op de Doe-Mee-Pas-regeling of de Kindpakketregeling?

Dan kunt u gebruikmaken van de Doe-Mee-Webwinkel. Deze webwinkel is voor inwoners die een minimum inkomen
hebben. U krijgt een budget per jaar en u kunt dat via de webwinkel zelf besteden bij aanbieders in de
regio Zuidoost-Drenthe. Deze aanbieders zijn verenigingen of ondernemers met een sportief of cultureel aanbod.
Zoals theaters, sportscholen en winkels. Als u iets koopt, krijgt de aanbieder direct het geld. Dat is voor u en de
aanbieder makkelijk. U hoeft geen pas meer te laten zien en u heeft meer keuze!

Heeft u al een Doe-Mee-Pas? Dan kunt u van de webwinkel gebruikmaken. Heeft u nog geen Doe-Mee-Pas en wilt u
gebruikmaken van de Doe-Mee-Webwinkel? Vraag dan toegang tot de Doe-Mee-Winkel aan.
Ook enkele verenigingen in Dalerpeel zijn te vinden in de Doe-Mee-Winkel. Maak gebruik van de mogelijkheden.