Willem Alexander School

Basisonderwijs Willem Alexander School

Oranjestraat 2
7753 TK Dalerpeel
Tel.: 0524 – 571956

Mailadres: info@waschooldp.nl

IBAN: NL89RABO0358310342 (voor de ouderbijdrage)

Directeur Carolina Camies is aanwezig op dinsdag en donderdag.

Website: Ja


Willem-Alexanderschool voor P.C.B.O.

MISSIE EN VISIE

Onze school is een open school met een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin kinderen zich cognitief en sociaal emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen tot mensen die sterk staan in de maatschappij. De samenwerking en open communicatie tussen ouders en leerkrachten is daarbij heel belangrijk.

CBS Willem-Alexander is een christelijke school. De Bijbel is de bron waar we uit werken en onze normen en waarden vinden hierin hun oorsprong.
CBS Willem-Alexander is een samenlevingsgerichte school. Als enige school in het dorp Dalerpeel, werkt zij vanuit verbinding samen met het dorp. Bijvoorbeeld de Beleeftuin en de Dorpswinkel worden ingezet binnen het onderwijs. Vanuit de nieuwe 21e eeuwse vaardigheden die we de kinderen willen leren zijn we gekomen tot de volgende missie:

SAMEN LEVEN – SAMEN LEREN – SAMEN WERKEN

Onderdelen van ‘Samen leven’ in ons onderwijs zijn de inzet van Klassekids en het doorvoeren van een Muziekimpuls.
Onderdelen van ‘Samen leren’ zijn het portfolio-onderwijs en het inzetten van coöperatieve werkvormen.
Onderdelen van ‘Samen werken’ zijn het ondernemend leren via de onderneming van de school, WA-at-WORK, en het inzetten van thematisch werken.
Om onze visie en missie waar te kunnen maken is er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van teamleden.