Beste Dorpsgenoten…

Namens de werkgroep “Dalerpeel in Oorlogsjaren” willen wij u uitnodigen voor het volgende:

Begin 2020 is het idee ontstaan om binnen Dalerpeel een Oorlog Herdenkingsmonument te realiseren. De aanzet tot dit onderwerp komt vanuit de nalatenschap van wijlen Berend Kikkert. Inwoner van Dalerpeel en in 2019 op 95 jarige leeftijd overleden in zijn Dalerpeel. Vanuit een brief aan het Kerkbestuur sprak de heer Kikkert over het feit dat Dalerpeel nooit een eigen Herdenkingsmonument kende, die herinnerde aan de Tweede Wereldoorlog. Een periode die Kikkert persoonlijk heeft meegemaakt.

Vanuit dat schrijven is een werkgroep gestart met het onderzoeken naar de mogelijkheden van een dergelijk monument. Al snel kwam de gedachte dat een monument ter nagedachtenis aan alleen de Tweede Wereldoorlog niet voldoende kon zijn. Het zou een locatie moeten worden waar we stil kunnen staan bij alle slachtoffers, waar ook ter wereld.

Een locatie die herinnerd aan het feit dat Vrijheid niet vanzelfsprekend is. Niet alleen voor de oudere, maar zeker ook voor de jongere generatie.

Uiteraard is de bekendheid met de Tweede Wereldoorlog het grootst en zijn de verhalen aan die periode het meest besproken. Maar de oorlog is op dit moment niet weg te denken uit onze wereld. In alle media is momenteel de verschrikkelijke tijd in Oekraïne te zien. Zo kennen we uit het verleden ook de uitzendingen van militairen naar onder andere Libanon, Irak, de Balkan en Afghanistan. En anno 2023 hebben we nog steeds diverse Vredesmissies overal ter wereld. Missies waar ook Nederlanders een grote bijdrage aan leveren.

Dalerpeel kent op haar plaats ook een geschiedenis met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Zo zaten er in Dalerpeel onderduikers ondergedoken, waren er locaties waar wapens verborgen waren en speelde Marinus Post een rol in het verzet.

Als werkgroep zijn we zeer tevreden met het besef dat nu ook Dalerpeel haar eigen Herdenking locatie kent. De locatie van het monument is aan de Oranjestraat ter hoogte van de kruising met de Dorpsstraat en Steigerwijk.

Op donderdag 4 mei 2023 willen we, in uw bijzijn, het monument dan ook graag officieel onthullen. Het complete programma voor deze avond leest u op de achterzijde van deze uitnodiging.
Namens de werkgroep willen wij u danken voor uw aandacht en zien we u graag op 4 mei 2023.

Johan Kroesen, Hans Wering en Klaas Veldhuis

Programma onthulling Herdenkingsmonument Dalerpeel, donderdag 4 mei 2023

U wordt lopend verwacht bij het Monument, locatie kruising Oranjestraat-Dorpsstraat. Voor parkeer navigatie kunt u het adres Oranjestraat 2, Dalerpeel gebruiken. Hier is parkeerruimte voor en naast het MFA en de Willem Alexanderschool. De te lopen afstand tot het Monument is slechts 150 meter. We verzoeken u om niet in de buurt van het monument te parkeren i.vm. de beperkte ruimte!

Het programma:

19:00 uur: Verzamelen ter hoogte van het monument aan de Oranjestraat in Dalerpeel

19:10 uur: Opening namens de werkgroep, door Johan Kroesen.

19:20 uur: Het verhaal van de familie Hoogeveen, door familie Hoogeveen,

Kinderen van Jacob en Bontje Hoogeveen, voormalig bewoners van Dorpsstraat 88 te Dalerpeel

19:25 uur: De vrijheid van nu, door Jon van Pijkeren,                                                              

Leidinggevend Onderofficier Luchtmobiele Brigade.

19:30 uur: Namens de Willem Alexanderschool Dalerpeel.

19:35 uur: Namens de Gemeente Coevorden.

19:45 uur: Aankondiging onthulling, door Johan Kroesen.

19:50 uur: Onthulling monument door familie Hoogeveen in bijzijn van schoolkinderen.

20:00 uur: 2 minuten stilte.

20:02 uur: Spelen taptoe door De Breibergers.

20:05 uur: Afkondiging door Johan Kroesen.

Namens de werkgroep!