Op vrijdag 31 mei 2024 zal aan het fietspad, welke Dalerpeel (Oranjestraat) verbindt met Steenwijksmoer (Veenschapsweg), een persoonlijke naam toegewezen worden. Het fietspad zal de naam “Meester Scholten pad” gaan dragen.

Meester Scholten werd in 1930 benoemd tot hoofd van de christelijke lagere school in het toenmalige, straatarme veendorp Dalerpeel. In die tijd een gemeenschap van ongeveer vijfhonderd mensen. Hij bekleedde die functie tot zijn dood in 1960. 

De werkgroep, actief met de voorbereidingen rondom de onthulling, legt uit: “We vinden het belangrijk dat de geschiedenis van Dalerpeel bewaard wordt en mensen die veel voor het dorp hebben betekend in de herinnering blijven. Door het fietspad naar hem te vernoemen blijft hij in herinnering voor de inwoners van Dalerpeel.”

Burgemeester Bergsma…

De onthulling van het naambord zal worden gedaan door Burgemeester Bergsma van Coevorden. Hierbij zal een groot aantal familieleden van Meester Scholten aanwezig zijn.

Het fietspad welke de naam “Meester Scholten pad” zal dragen.

Ook u bent hiervoor uitgenodigd. Om 13:15 uur verzamelen alle gasten zich op de locatie ter hoogte van de slagboom, te bereiken via de Oranjestraat in Dalerpeel. Rond 13:30 uur zal burgemeester Bergsma middels een toespraak het startsein geven voor de onthulling. Overigens zullen De Breibergers zorgen voor een muzikale omlijsting.

Aansluitend zullen ook leden van de familie Scholten het woord nemen, waarna de genodigden nog even zullen napraten in het Dorpshuis De Breiberg. I.v.m. de beperkte parkeerruimte, willen wij u vragen zo veel mogelijk lopend of per fiets naar de locatie toe te komen.

Namens de werkgroep hopen wij u te mogen begroeten op vrijdag 31 mei om dit prachtige initiatief bij te wonen!

Het fietspad welke de naam “Meester Scholten pad” zal dragen.