Vrijdag 9 juni 2023 mocht school directeur Carolina Camies namens de werkgroep 100 jaar school, het jubileumweekend aankondigen. Onder grote publieke belangstelling vertelde zij over de tijdcapsule die 10 jaar geleden is samengesteld en begraven. Een speurtocht en wat graafwerk over het schoolplein leverde gelukkig resultaat op. Daarna gaf ze onder andere het woord aan Wollie van der Scheer, Burgemeester Renze Bergsma en oud-meester Doeve.

Tussendoor was er ruimte voor het Klasse Orkest. Kinderen die momenteel op de Willem Alexanderschool zitten, krijgen muziekles van onder andere Agnes Snippe. Samen hadden ze enkele muziekstukken ingestudeerd en deze werden ten gehore gebracht aan de aanwezigen.

Voordat de fototentoonstelling officieel werd geopend, bedankte Camies nog enkele personen bij naam. Samen hadden deze mensen een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit jubileum. De genoemden ontvingen een prachtige bos bloemen.

Tot slot kreeg wederom de Burgemeester het woord én de schaar. Samen met ééndaags Burgemeester én leerling Dion hadden zij de eer om het lint door te knippen en iedereen uit te nodigen om de tentoonstelling te komen bekijken.

Al met al een geslaagde opening met prachtig weer en een fijne opkomst. Jan Okken maakte van deze middag video-opnamen die later door Klaas Veldhuis werden samengesteld tot een filmpje.

Aan het eind van deze video is ook een interview te zien tussen verslaggever Jeannette Hilbink en oud leerling André Pol.

Op naar het volgende jubileum!