Vleesactie Roppers

TTV de Roppers gaat verkopen… Wilt u nu ook heerlijk gehaktballen, droge worsten of rookworsten? Geef u bestelling dan door via: een van onze leden een bericht via facebook messenger…

Uitnodiging Ledenvergadering PBD

Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Dalerpeel Locatie: MFA “Het Spectrum”Datum: 23 mei 2022Tijd: 20:00 uur AGENDA: Opening Notulen Jaarverslag secretaris Financieel jaarverslag penningmeester 2021 Verslag kascontrole BestuursverkiezingAftredend:Hans Weering (niet herkiesbaar)Frans Bakker…