Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Dalerpeel

Locatie: MFA “Het Spectrum”
Datum: 23 mei 2022
Tijd: 20:00 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag penningmeester 2021
 5. Verslag kascontrole
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend:
  Hans Weering (niet herkiesbaar)
  Frans Bakker (herkiesbaar)
  Kandidaat: Gert Olthof
 7. Ingediende aanvragen dorpsbudget 2022.
  a. IJsbaan vereniging/Vrijwilligers veld diverse materialen €3000,-
  b. Speeltuinvereniging toestellen Vlonder €3000,-
  c. ACD statafels/heaters €2250,-
  d. Dorpshuis De Breiberg: Biljartlaken/muziekinstallatie €3000,-
  e. 100-jarig bestaan WA-School: €2500,-
  f. Pr. Hendrikstraat snelheid remmende maatregelen “aanschaf gele mannetjes” €200,-
  g. PB Dalerpeel
  Kerstversiering €1500,-
  Dorps BBQ jongeren €1000,-

Graag willen wij uw mening over bovenstaande projecten.
Als de bewoners zelf nog projecten willen aanleveren dan graag voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

 1. Informatievoorziening vanuit de gemeente, MWC
  Andre Strijker (Gemeente)
  Alie te Riet ( MWC)
 2. Informatievoorziening vanuit de Plaatselijk Belang.
  Vrijwilligers
  Status woning enquête
 3. Rondvraag