Nieuwsbrief PBD dec. 2022

Nieuwsbrief PBD december 2022:

Plaatselijk belang Dalerpeel vindt het belangrijk dat de inwoners zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die spelen in ons dorp. Dit doen we via social media (facebook, website, etc.) en via de Nieuwsbrief die huis aan huis wordt verspreid.

Bestuur

Voorzitter: Eddie van der Weide (Wonen)
Secretaris: Gert Olthof a.i. / Eddie van der Weide a.i. (contact gemeente)
Penningmeester: Bert Ronhaar:
Lid: Jan van der Laan (Dorpsteam)
Lid: Frans Bakker (Dorpsteam / Groenonderhoud)
Lid: Roel Benjamins (Wonen)
Lid: Freddy Stoffers (Voorzieningen)
Lid: Anky van Faasen (Cultuur, beleeftuin)
Lid: Johanneke Soppe (Verkeer en veiligheid)

Email: pbdalerpeel@gmail.com

Vergaderdata: 9 januari, 27 februari, 17 april, 22 mei (jaarvergadering, aanvang 19:30 uur), 5 juni.

Dorpsbudget

Tijdens de ledenvergadering van mei 2022 zijn de volgende projecten toegekend:

 1. IJsbaan vereniging/Vrijwilligers veld diverse materialen
 2. Speeltuinvereniging: toestellen Vlonder
 3. ACD statafels/heaters
 4. Dorpshuis De Breiberg: Biljartlaken/muziekinstallatie
 5. 100-jarig bestaan WA-school
 6. Pr. Hendrikstraat snelheid remmende maatregelen, “aanschaf gele mannetjes”
 7. PB Dalerpeel
 8. Kerstversiering
 9. Dorps BBQ jongeren

Aangezien niet het gehele budget besteed was heeft de ledenvergadering ingestemd om gedurende het jaar aangevraagde projecten door het bestuur zelf te laten beoordelen en goed te keuren. Op dit moment zijn de volgende projecten nog toegevoegd:

 • Aanvraag voor het plaatsen van een picknickbank aan het Vlonder
 • Aanvraag bijdrage NKVV 75-jarig bestaan in 2023 voor het organiseren van expositie en activiteiten
 • Aanvraag voor het plaatsen van een gedenkmonument op de kruising Dorpsstraat/Oranjestraat
 • Aanvraag van de dorpswinkel voor het op peil houden van de vrijwilligerspoule

Riolering en herinrichting wegen
De werkzaamheden in het dorp zitten erop. De riolering is vervangen en de straten zijn opnieuw bestraat. We hebben enkele klachten ontvangen. Deze gaan we nog evalueren met de gemeente. Heeft u nog opmerkingen dan graag even naar pbdalerpeel@gmail.com sturen.

Het Waterschap heeft toegezegd dat de beschoeiing Dorpsstraat/Steigerwijk zal worden aangepakt.

Woon- en omgevingsvisie
In de woonvisie van ons dorp hebben we gesteld dat er woningen beschikbaar moeten zijn voor onze jongeren uit het dorp en het op peil houden van het aanbod. Daarnaast moet er voldoende aanbod zijn van sociale huurwoningen. Momenteel wordt met o.a. de Gemeente Coevorden, de provincie en een aantal belangstellenden gesproken over het realiseren van een aantal woningen op het terrein waar voorheen de Willem-Alexanderschool stond. De gedachten gaan uit naar een constructie van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit betekent kort gezegd dat toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

Afscheid Margreet Teunissen

Beste bewoners uit Dalerpeel,

Na 10 jaar gewerkt te hebben in het prachtige Dalerpeel, ga ik het dorp verlaten i.v.m. het aanvaarden van een nieuwe baan. Ik wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan  en daarom wil ik je graag uitnodigen op woensdagochtend 21 december.Tussen 9.00 uur – 11.00 staat de koffie/thee en gebak klaar in het dorpshuis! Ik hoop tot dan!

In totaal ben ik 14 jaar werkzaam geweest bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden en binnen de gemeente Coevorden. Verschillende projecten heb ik opgezet en bewoners, stichtingen en verenigingen geholpen bij het vinden van antwoorden op uiteenlopende vragen binnen het sociaal domein.

Ik ben vooral dankbaar dat ik met plezier en passie heb mogen werken in dit prachtige dorp. Een dorp waar ontzettend veel kracht en talent zit! Vanaf januari 2023 ga ik een nieuwe uitdaging aan en ga ik beginnen aan een nieuwe baan in de jeugdzorg. Elk geval ben ik tot half december nog wekelijks te vinden in het dorp.

Ik wil iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb mogen werken via deze weg bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij. Ik wens jullie allen het allerbeste en bedankt voor de mooie tijd en samenwerking.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden blijft natuurlijk in het dorp aanwezig! Wekelijks kunt u gebruik maken van onze inloopuren op woensdag of kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Zie daarvoor onze website www.maatschappelijkwelzijncoevorden.nl of kom gewoons eens langs in het MFA.

Groet,

Margreet Teunissen

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

INLOOPSPREEKUUR DALERPEEL, NIEUWE KRIM EN STEENWIJKSMOER

Voor vragen, hulp en advies kunt u wekelijks terecht op het inloopspreekuur van Maatschappelijk Welzijn Coevorden:

 • woensdagochtend van 8:30 – 12:00 uur, Margreet Teunissen
 • woensdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur, Alie te Riet

Locatie: MFA De Breiberg, ruimte bij de koffietafel centrale hal

Margreet en Alie zijn opbouwwerkers van Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) en zijn er voor alle inwoners uit Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer. Zij zijn het eerste aanspreekpunt in uw dorp en kunnen u verder helpen of doorverwijzen wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld opvoeden, financiën, relaties, mantelzorg, informele zorg, ouderen zorg, vrijwilligerswerk, leefbaarheid, wonen, werk, welzijn, gezondheid. Zij kijken samen met u naar een passend antwoord.

Wilt u liever bellen of mailen? Of wilt u een afspraak maken met Alie of Margreet voor bijvoorbeeld een huisbezoek? Dat kan. U kunt dan contact opnemen met telefoonnummer: 085 – 2735256. Mailen kan ook: ateriet@mwcoevorden.nl of mteunissen@mwcoevorden.nl .

De medewerkers van MWC werken samen met inwoners, verenigingen en verschillende samenwerkingspartners om vragen te beantwoorden en mensen in hun kracht te zetten.

De opbouwwerkers van MWC zijn onderdeel van een gebiedsteam, medewerkers van Maatschappelijk Welzijn Coevorden die met elkaar samenwerken in een gebied. Voor Dalerpeel, Steenwijksmoer en Nieuwe Krim zijn dat:

 • Mieke van der Krogt (maatschappelijk werker)
 • Patrick Ridderbos (buurt-sportcoach en jongerenwerk)
 • Margreet Teunissen (opbouwwerker, jeugd en gezin)
 • Alie te Riet (opbouwwerker, informele zorg en ouderenwerk)

De Voorzieningenwijzer:                                      

Zorgverzekeringen, energiekosten, wel of geen toeslagen……. Best ingewikkeld.  Dat het geld kost is zeker!  Misschien betaal je teveel of blijkt dat je toch die ene toeslag kunt krijgen.

De Voorzieningenwijzer helpt je antwoord te krijgen op deze vragen. In gesprek met jou kunnen we kijken wat je mogelijk kunt besparen en voor welke regelingen in de gemeente Coevorden je in aanmerking kan komen.

De Voorzieningenwijzer kijkt naar de volgende zaken:

 • Gemeentelijke regelingen, bijvoorbeeld de ‘Doe Mee pas’, mantelzorgcompliment.
 • Toeslagen, denk daarbij aan energietoeslag, individuele inkomstentoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag.
 • Zorgverzekering.
 • Energieleverancier.
 • Aangifte inkomstenbelasting.

Hoe werkt De Voorzieningenwijzer?

 1. We komen op afspraak bij je langs. Samen nemen we jouw papieren en administratie door. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met je gegevens om.
 2. We verwerken jouw gegevens ter plekke in een speciaal computerprogramma. Dit programma berekent de mogelijkheid die het beste past bij jouw persoonlijke situatie.
 3. We helpen je eventueel met aanvragen of overstappen. Als het nodig is maken we een vervolgafspraak.

Afspraak maken?

De Voorzieningenwijzer is een gratis service en voor alle inwoners van de gemeente Coevorden.

Wil je een afspraak maken, bel of mail met Maatschappelijk Welzijn Coevorden:

E-mail: devoorzieningenwijzer@mwcoevorden.nl

Telefoonnummer: 085 2735256                                     

Doe-Mee-Winkel (https://www.coevorden.nl/doe-mee-webwinkel)

Vanaf 15 februari 2021 is de Doe-Mee-Webwinkel gestart. Die vervangt de Doe-Mee-Pas. Heeft u op basis van uw minimum inkomen recht op de Doe-Mee-Pas-regeling of de Kindpakketregeling? 
Dan kunt u gebruikmaken van de Doe-Mee-Webwinkel. Deze webwinkel is voor inwoners die een minimum inkomen hebben. U krijgt een budget per jaar en u kunt dat via de webwinkel zelf besteden bij aanbieders in de regio Zuidoost-Drenthe. Deze aanbieders zijn verenigingen of ondernemers met een sportief of cultureel aanbod. Zoals theaters, sportscholen en winkels. Als u iets koopt, krijgt de aanbieder direct het geld. Dat is voor u en de aanbieder makkelijk. U hoeft geen pas meer te laten zien en u heeft meer keuze!

Heeft u al een Doe-Mee-Pas? Dan kunt u van de webwinkel gebruikmaken. Heeft u nog geen Doe-Mee-Pas en wilt u gebruikmaken van de Doe-Mee-Webwinkel? Vraag dan toegang tot de Doe-Mee-Winkel aan. 

Ook verenigingen in Dalerpeel zijn te vinden in de Doe-Mee-Winkel. Maak gebruik van de mogelijkheden.


Energietoeslag

Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente Coevorden, ontvangen vóór 1 maart 2023 automatisch 1.300 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag 2023 vanaf 1 februari aanvragen via coevorden.nl/energietoeslag.
Inwoners kunnen vanaf 1 februari Energietoeslag 2023 aanvragen | Gemeente Coevorden
Bron: https://www.coevorden.nl

Kerstversiering

Ook dit jaar zal in Dalerpeel weer kerstversiering worden aangebracht om ons dorp in een gezellige kerstsfeer te brengen. De verlichting zal op zaterdagmorgen 10 december worden geplaatst. Het bestuur hoopt weer een beroep te kunnen doen op een aantal inwoners voor een plekje voor deze verlichting.

Het bestuur van PBD wenst alle inwoners van Dalerpeel fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!