Postzegelclub

Verengingsavond iedere tweede woensdag van de maand (september tot en met mei) in het clubgebouw van de Jeu de Boulesvereniging in Coevorden.

Activiteiten:

Veilingen, rondzending (thuiswinkelen met postzegels), ruilen en gezellig kletsen.

Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg e.o.
Informatie: Janet Dales, tel. 0524-516024 of
www.pzvcoevorden-hardenberg.nl