Het natuurgebied ten noordoosten van Dalerpeel geeft een goede indruk van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Een deel van het gebied is niet verveend, een ander deel wel. Hoewel een deel van het hoogveen vanwege de lage waterstand is aangetast is er nog voldoende over en dat trekt dieren en planten die je elders niet ziet. Tussen de veenmossen groeit onder meer Dophei, Veenpluis, Blauwe zegge en de vleesetende plantjes Kleine zonnedauw en Ronde zonnedauw.

Meer foto`s zijn te vinden op de facebook pagina van Dalerpeel!

Het Veld…

Het Dalerpeelse Bos, of zoals het in de volksmond genoemd wordt, Het Veld, ligt ten noordoosten van Dalerpeel en is een relatief bescheiden stuk dicht bos, ingesloten tussen de Berkmeerweg/Veenschapsweg en de Oranjestraat.

Door dit prachtig stuk natuurgebied is een heerlijke wandelroute uitgezet. De start van deze bijna 5 kilometer lange route bevind zich naast de Beleeftuin aan de Oranjestraat in Dalerpeel. De route is aangegeven middels paaltjes met daarom een richting symbool.

Het idee van een wandelroute leefde al langere tijd. In het verleden kon men ook daadwerkelijk een wandeling maken middels paaltjes, maar de natuur heeft door de vele jaren heen deze paaltjes in zich opgenomen. Mede op initiatief van o.a. is Klaas Veldhuis uit Dalerpeel, in samenwerking met Team Veldwerk, Plaatselijk Belang Dalerpeel en Staatsbosbeheer is een vernieuwde route uitgezet en sinds juli 2022 gerealiseerd.

Startpunt…

Zaterdag 9 juli 2022 is het startpunt verrijkt met een fotorijk bord, waarbij ook informatie is te lezen over het gebied en de flora en fauna van het natuurgebied. De vrijwilligers van Team Veldwerk hebben het bord geplaatst en zodoende kunnen alle wandelaars zien en lezen wat het prachtige gebied allemaal te bieden heeft.

Inwoners van en rond Dalerpeel zullen hun weg feilloos kunnen vinden. Maar het blijkt dat natuur liefhebbers uit alle windstreken het stukje oud Drenthe weten te vinden. Met het realiseren van een bewegwijzerde route zal het gebied wellicht nog meer bewandeld worden.

Alle informatie over de wandelroute is te vinden op https://dalerpeel.info/wandelroute/

Meer foto`s zijn te vinden op de facebook pagina van Dalerpeel!