Dalerpeel in Oorlogsjaren


Op zoek naar de geschiedenis van Dalerpeel…

“In 1939 trekt Koningin Wilhelmina door het land om zelf te inspecteren hoe goed ons land zich voorbereid op een door haar niet verwachte oorlog met Duitsland. Op 22 juni 1939 zijn de grenstroepen in Drenthe en Groningen aan de beurt. Ze begint haar informele tocht in de vroege ochtend ten zuiden van Coevorden bij De Krim.
Even na acht uur is ze in Coevorden. Ook de verblijfplaatsen van soldaten worden bekeken. Ze roemt de gastvrijheid van Coevorden en de prima verhouding met de burgers.” 
(1)

De oorlog lijkt in die periode nog niet echt in beeld te zijn voor Nederland. Toch was het een klein jaar later wel degelijk het geval. Ook voor Zuid Drenthe!

“Op vrijdag 10 mei 1940 begon de oorlog, ook voor Dalerpeel. Duitse troepen kwamen in alle vroegte bij Coevorden de grens over en trachtten snel door te stoten. Slechts bij “de brug van Goselink” in de Lutterhoofdwijk en wat later op die morgen bij de Oosterhesselerbrug werd hardnekkig tegenstand geboden.” (2)

In internationaal of nationaal perspectief heeft Dalerpeel niet zwaar te lijden onder de oorlogshandelingen. Dat betekent niet dat er geen geschiedenis wordt geschreven. En juist die geschiedenis, daar zijn we naar op zoek.

Wij, dat is de werkgroep “Dalerpeel in Oorlogsjaren”, die de oorlogsjaren van Dalerpeel en directe omgeving heel graag in kaart wil brengen.

Ook Dalerpeel kent ongetwijfeld haar geschiedenis. Natuurlijk, levensmiddelen waren alleen op de bon te krijgen, maar iedereen in het dorp beschikte wel over een lapje grond, waarop van alles te verbouwd kon worden. Maar verhalen over onderduikers en verplichte tewerkstelling zijn er ook.

We beseffen ons dat er niet veel mensen meer zullen zijn die ons uit eerste hand hun verhaal kunnen vertellen. Maar wellicht dat de generatie hierna ons kan helpen.

We zoeken verhalen, anekdotes, krantenknipsels, foto’s, kaarten en alles wat ons kan helpen om het Dalerpeel van die tijd in beeld te krijgen.

Bent of kent u iemand met een herinnering, een foto of een verhaal?

Neem dan contact op met dalerpeelinfo@gmail.com of bel met 06-51333127

Daarnaast willen we u ook vragen dit bericht zoveel mogelijk te delen. Want de kennis van toen bevindt zich uiteraard ook buiten de dorpsgrenzen. Wellicht buiten de landsgrenzen.

Namens de werkgroep “Dalerpeel in Oorlogsjaren” bedankt.

Met vriendelijke groet,
Johan Kroesen, Hans Wering en Klaas Veldhuis

Bronnen: 

(1) www.drentheindeoorlog.nl

(2) www.huibminderhoud.nl